Продължете към съдържанието
Home » Продукти » ТЕРАПЕВТИЧНИ ТРИКОЛКИ

ТЕРАПЕВТИЧНИ ТРИКОЛКИ

67

ECOTRIKE BASIC CITY D-16

1,850.00 лв без ДДС

ТЕРАПЕВТИЧНИ ТРИКОЛКИ

ECOTRIKE CITY D-16

2,690.00 лв без ДДС

Терапевтичните триколесни велосипеди “ЕКОТРАЙК-БГ ЕООД” имат специфични ползи и приложения за хора с различни здравословни проблеми.

Физическа терапия и рехабилитация

Терапевтичните триколки могат да бъдат използвани като част от физическата терапия и рехабилитация за деца и възрастни със специални нужди или след заболявания, наранявания или хирургични процедури.
Използването на терапевтичен триколесен велосипед подпомага укрепването на мускулатурата в долната част на тялото и подобрява координацията и баланса.
Умерената физическа активност, свързана с педалиране на триколесен велосипед, може да подобри кардиоваскуларната функция, поддържайки здравето на сърцето и съдовата система.

Подобряване на сърдечно-съдовото здраве

Умерената физическа активност, свързана с въртенето на педалите на терапевтична триколка, представлява многостранно предимство. Освен за подпомагане на мускулно-скелетната рехабилитация, тази дейност допринася за подобряване на сърдечносъдовата функция. Участието в тази форма на физическа активност помага за поддържане на здравето на сърцето и насърчава здравата съдова система, насърчавайки цялостен подход към възстановяването и благосъстоянието.

Социално взаимодействие и приобщаване

За хората с увреждания или с ограничена подвижност невъзможността да използват обикновени велосипеди често ограничава движението на открито и социалната ангажираност. Терапевтичните триколки преодоляват тези бариери, предоставяйки средство за свободно придвижване и наслада от живота на открито. Освен това те създават безценни възможности за социално взаимодействие в градска среда. Възможността да се прекосяват градските пространства с триколка не само подпомага движението, но и улеснява общуването, като играе решаваща роля за насърчаване на приобщаването и чувството за принадлежност.

Система за блокирано движение

Когато велосипедът е настроен на блокиран режим, велосипедистът не може да върти педалите назад без да задвижва задното колело, което означава, че движението от педалите към задното колело е непрекъснато и те са постоянно свързани. В режим на свободно движение, велосипедът функционира като стандартен велосипед – педалите могат да се въртят назад свободно, без да влияят на движението на задното колело. Това позволява на велосипедиста да спира без да задвижва задното колело.

Свободата и независимостта, предлагани от терапевтичните триколки, не могат да бъдат подценени. За хората, чиято мобилност може да бъде ограничена поради здравословни проблеми, тези триколки служат като помощни средства, които им дават възможност да изследват заобикалящата ги среда и да се ангажират с общностите си. Това овластяване чрез мобилност допринася значително за психическото благополучие, самочувствието и цялостното качество на живот.

Персонализирани решения за разнообразни нужди

Терапевтичните триколки на EcoTrike.bg са проектирани с акцент върху гъвкавостта. Отчитайки разнообразните нужди на лицата, подложени на рехабилитация или нуждаещи се от специализирани помощни средства за придвижване, тези триколки могат да бъдат адаптирани към специфичните изисквания. Регулируемите функции, ергономичният дизайн и персонализираните адаптации гарантират, че всяка триколка отговаря точно на уникалните нужди на своя потребител, като осигурява максимален комфорт и ефективност.

Насърчаване на приобщаването

Интегрирането на терапевтичните триколки в програмите за рехабилитация и в ежедневието играе ключова роля за насърчаване на приобщаването и благосъстоянието. Като предлагат на хората средства за физическа активност, социално взаимодействие и придвижване на открито, тези триколки допринасят значително за подобряване на цялостното качество на живот, насърчаване на независимостта и премахване на бариерите, които възпрепятстват участието в ежедневните дейности.

Лесен достъп

Терапевтичните триколки предлагат лесен и удобен достъп, което е от съществено значение за потребителите с ограничена подвижност. Ниската и стабилна конструкция на триколката гарантира безопасно и удобно качване и слизане.

В обобщение, терапевтичните триколесни велосипеди на EcoTrike.bg са пример за овластяване и приобщаване в сферата на здравето и мобилността. Тези специализирани триколки не само подпомагат физиотерапията и рехабилитацията, но и служат като катализатор за социално взаимодействие, придвижване на открито и независимост. Задоволявайки специфичните нужди на хората с различни здравословни проблеми, тези триколки играят важна роля за подобряване на физическото благосъстояние, насърчаване на социалното приобщаване и даване на възможност на хората да водят пълноценен живот. Приемете трансформиращата сила на мобилността и рехабилитацията с терапевтичните триколки на EcoTrike.bg, проправяйки пътя към едно по-приобщаващо и овластено бъдеще за всички.

ВИЖТЕ ОЩЕ ОТ НАШИТЕ ПРОДУКТИ