Финансиране


Финансирането е спряно за неопределен период!

Фонд “Социална закрила” към министерството на труда и социалната политика отпуска безвъзмездна помощ за закупуване на терапевтични триколесни велосипеди и помощни средства на колела, за лица с увреждания.

Необходими документи за кандидатстване:

-проформа фактура- издава се от “Екотрайк-БГ”
-оферта-издава се от “Екотрайк-БГ”
-становище от невролог или ортопед.
-копие ТЕЛК
-приложение 1А
Отпада изискването за доход.
Лимита на финансовата помощ е увеличен до 2500лв.

Необходими данни за издаване на проформа фактура и оферта:

-трите имена на родителя.
-ЕГН на родителя.
-трите имена на детето ако е под 18г.
-ЕГН на детето.
-телефон на родителя.
-точен адрес.
Ако лицето е над 18г. се посочват само неговите данни.

За повече информация, свържете се с нас на телефон 0878782742.