Продължете към съдържанието
Home » ДЕТСКИ СЪОРЪЖЕНИЯ » КОМБИНИРАНА ВЪРТЕЛЕЖКА ЗА ДЕЦА С УВРЕЖДАНИЯ МОДЕЛ “D-2700

КОМБИНИРАНА ВЪРТЕЛЕЖКА ЗА ДЕЦА С УВРЕЖДАНИЯ МОДЕЛ “D-2700

Стабилност

3-18 години

Възрастова група

0.90м

Максимална височина на свободно падане

0.90м

Максимална височина на свободно падане от рампа и.к

Максимален брой едновременно

Две инвалидни колички и 8 деца

Минимална зона на безопасност

35 квадратни метра

БДС EN1176-1, БДС EN1176-6

БДС EN ISO 9001:2015

Сертификат №20014

Комбинирана въртележка, пригодена за деца в инвалидни колички.
Два входа с ширина 1200мм.
Неподвижна маса в центъра,която позволява завъртане дори ако лицето е без придружител.
Съоръжението е монтирано на кота нула, с което е осигурена достъпна среда за всички лица.
Размер на съоръжението: Диаметър 2700 мм. / Максимална височина 900 мм.
Гаранционен срок: 24 месеца
Обща маса на съоръжението: 550 кг.

СВЪРЗАНИ ПРОДУКТИ